Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στο ύψιστο αγαθό της υγείας και της ζωής, σας ενημερώνουμε ότι ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η λειτουργία της Ακαδημίας της ΑΕ Ατσιποπούλου-Πρινέ τουλάχιστον μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου.