Ε.Α.Π.

Πολύδωρος Πολυδώρου
Πολύδωρος
Πολυδώρου
Θέση:Αμυντικός
Bat/Thw:/
Ύψος/Βάρος:/
Στην ΕΑΠ από:2019