Ε.Α.Π.

Μηνάς Μαυρής
Μηνάς
Μαυρής
Θέση:Μέσο-Επιθετικός
Bat/Thw:/
Ύψος/Βάρος:/
Στην ΕΑΠ από:2017