Ε.Α.Π.

Μιχάλης Καρδαμίτσης
Μιχάλης
Καρδαμίτσης
Θέση:Αμυντικός
Bat/Thw:/
Ύψος/Βάρος:/
Στην ΕΑΠ από:2018