Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βερνάδος Νικόλαος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβιάς Δημήτριος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυχαράκης Ευγένιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αποστολάκης Δημήτριος

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαθωμά Μαρία

Β ’ ΤΑΜΙΑΣ: Δαλέντζας Μιχαήλ του Νικολάου

ΜΕΛΟΣ: Δομαζάκης Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ: Γαλερός Βασίλειος