Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δομαζάκης Δημήτριος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προβιάς Δημήτριος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βερνάδος Νικόλαος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαραλαμπάκης Χαράλαμπος

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαθωμά Μαρία

ΜΕΛΟΣ: Αποστολάκης Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ: Γαλερός Βασίλειος